Chính sách cookie

Những trang web của B8B sử dụng cookie và nhiều kỹ thuật tương tự cho mọi mục đích khác nhau bao gồm để phân biệt quý vị mang quý khách khác trên trang web của chúng tôi. Bằng việc tiếp tục sử dụng nhiều trang web của chúng tôi, quý vị đã đồng ý có Chính Sách Cookie của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng nhiều cookie nào?

Cookie là những tệp tin văn bản với chứa lượng nhỏ thông tin. những cookie này được tải về máy tính hoặc đồ vật của quý vị lúc quý vị truy cập vào một trang web. nhiều cookie không cho chúng tôi biết quý vị là ai nhưng lại giúp chúng tôi nhận ra thứ của quý vị và nơi quý vị đã thực hiện mọi ưu tiên hoặc hành động khác nhau mà mọi cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ điều đó.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Cookie thực hiện đông đảo công việc khác nhau, như cho phép quý vị điều hướng giữa mọi trang web một cách tác dụng, ghi nhớ những ưu tiên của quý vị và thường cải thiện trải nghiệm của quý vị trên trang web của chúng tôi. nhiều cookie cũng giúp bảo đảm rằng nhiều quảng bá quý vị thấy trực tuyến ưa thích hơn mang quý vị và sở thích của quý vị.

Các cookie được sử dụng trên nhiều trang web của B8B đã được phân loại dựa trên mọi loại hình được chọn thấy trong dướng dẫn về Cookie của ICC Anh Quốc. Dưới đây là mọi loại cookie chính chúng tôi tiêu dùng và lý do chúng tôi tiêu dùng chúng:

Các Cookie Tối thiết yếu

Các cookie này là nhu yếu để cho phép quý vị đi lại quanh những trang web của chúng tôi và tiêu dùng những tính năng của chúng như truy cập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi. ví như không mang các cookie này thì nhiều dịch vụ quý vị đã đề nghị, như dịch vụ đặt chọn tiêu chuẩn trực tuyến của B8B (BSOL) hoặc tìm tậu trực tuyến và hóa đơn điện tử, sẽ không thể được cung ứng.

Mọi Cookie Thực Hiện

Nhiều cookie này thu thập thông tin về bí quyết quý vị sử dụng những trang web của chúng tôi. ví dụ, những cookie này cho chúng tôi biết các trang nào quý vị truy cập vào thường xuyên nhất và liệu quý vị có nhận được bất kỳ tin nhắn lỗi nào từ nhiều trang web của chúng tôi hay không. những cookie này không nhận diện quý vị. toàn bộ các thông tin chúng thu thập được tổng hợp và bởi thế đấy là thông tin ẩn danh. Chúng tôi dùng các cookie này để đo lường và phân tích cách khách hàng của chúng tôi sử dụng nhiều trang web của chúng tôi và nhằm cải thiện chức năng của trang web cũng như trải nghiệm người dùng.

Những Cookie Chức Năng

Mọi cookie này cho phép nhiều trang web của chúng tôi ghi nhớ các sự lựa chọn mà quý vị thực hiện (chẳng hạn như tên quý khách, ngôn ngữ hoặc khu vực quý vị đang ở) và phân phối mọi tính năng tăng cường, được cá nhân hóa. mọi cookie này cũng sở hữu thể được sử dụng để ghi nhớ nhiều đổi thay quý vị đã thực hiện cho các phần tùy chỉnh trên trang web của chúng tôi bao gồm kích thước và phông chữ văn bản. Thông tin mà các cookie thu thập với thể được ẩn danh và nhiều cookie không thể theo dõi hoạt động duyệt web của quý vị trên những trang web khác.

Những thay đổi đối có Chính Sách Cookie của chúng tôi

Chúng tôi có thể đổi thay Chính Sách Cookie này theo time. giả dụ chúng tôi thực hiện mọi đổi thay, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng cách sửa đổi ngày ở đầu chính sách này và trong 1 số trường hợp bằng phương pháp thêm thông báo trên trang chủ của chúng tôi hoặc các trang web khác hoặc gửi cho quý vị những cập nhật qua email (nếu luật bảo vệ dữ liệu cho phép điều này).